ABOUT THE EXHIBITION


S P G & Mirai Projects presenterar:

Concrete/Abstractions

ARIJANA KAJFES (SE)
PAULO NENFLÍDIO (BRZ)
FREDRIK NORÉN (SE)
NORIKO YAMAGUCHI (JP)

15 januari -12 februari 2011


SPG i samarbete med Mirai Projects/Jon Utterström har glädjen att öppna vårens utställningsprogram med samlingsutställningen Concrete/Abstractions. Välkommen till vernissage lördagen den 15 januari kl. 13-17. Ett stort tack till; A Gentil Carioca, Rio de Janeiro och MEM Inc., Tokyo.

Arijana Kajfes (f.1963) Verket ”I den oförvrängda bilden av…” utgår från en text av 1600-talsfilosofen René Descartes som undersökte ljusets väg genom det mänskliga ögat. I ett resonemang om bildens tveksamma relation till det som avbildas, spekulerade han i möjligheten om en blivande moders synintryck kunde framkallas oförvrängt som ett födelsemärke på fostrets hud.

Paulo Nenflídio (f.1976) skapar apparater och instrument i gränslandet mellan skulptur, musik och teknik som ger ifrån sig ljud i interaktion med människor och natur. Nenflídio utforskar de dikotomier som uppstår i förhållandet mellan I- och U-länder, samt fin och masskultur. I utställningen visas verket ”Berimbau Elétrico” med tillhörande ritningar.

Fredrik Norén (f.1979) behandlar ytor och objekt som symboler. Bruksföremål hämtade från närmiljön transformeras till funktionslösa former och välkända ytor tillåts att röra sig fritt och förändras. De förändringar som föremålen tillförs har en tydlig symbolisk förankring i oss själva, våra egna känslomönster och vårt förhållningssätt till omgivningen.

Noriko Yamaguchi (f.1983) inriktar sig huvudsakligen på performance, foto och video. Genom ”förvandlingar” som hon gör framför kameran eller live inför publik undersöker Yamaguchi människokroppen och dess möjlighet till teknologisk och social förändring. Världspremiär för stop motion-animationen ”Tsuchitarashi” (Soil Drooler).

För ytterligare information och pressbilder, vänligen kontakta galleriet.


S P G
Kommendörsgatan 6
114 48 STOCKHOLM
+46 8 667 30 33
Info@spgallery.se
www.spgallery.se

 

 

 

 


 

Exhibitions Artists Contact